Palvelut

Tarkastus­toiminta

JK-Provide Oy:llä on useiden vuosien kokemus voimalaitoksien savukaasun puhdistuslaitteiden, sekä materiaalikuljettimien tarkastuksista.

Tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa visuaalisesti, jonka jälkeen tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti tiedoksi asiakkaalle.

Tarkastettaviin savukaasun puhdistuslaitteisiin kuuluvat mm. Bag house filtterit, sähkösuodattimet, savukaasupesurit sekä katalysaattorit.

Kuljettimien tarkastuksiin sisältyvät kaikki kiinteän materiaalin käsittelyyn ja kuljetukseen kuuluvat laitteet. Niin mekaaniset, hydrauliset, kuin pneumaattiset.

Asiakkaita ja tarkastuskohteita yrityksellämme on maailmanlaajuisesti, mutta suurin osa kohteista sijaitsee Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Asennus­valvonta

Työkohteen valvonnan laajuus sovitellaan tilaajan kanssa heidän
tarpeisiinsa kyseisissä projekteissa. Se voi käsittää koko projektin hallinnan, työnjohdon, valvonnan tai tulkkauksen, joko yhdessä, tai erikseen.

Yhteydenpito tilaajan, loppuasiakkaan, suunnittelun sekä muiden mahdollisten laitetoimittajien kesken hoidetaan reaaliajassa mm. työmaakokouksin ja palaverein sekä sähköpostilla, jolloin mahdolliset muutokset saadaan toteutettua välittömästi.

Asennusvalvonnassa kommunikointi loppuasiakkaan kanssa ei muodostune ongelmaksi, sillä se voidaan hoitaa usealla eri kielellä mm. saksa, englanti ja ruotsi.

Asennus

Asennukset suoritetaan sopimuksen mukaan, joko omilla, tai asiakkaan työkaluilla, koneilla ja laitteilla.
Kaikilla kohteen asentajamme ovat suorittaneet työhön ja sen turvallisuuteen liittyvät tarvittavat kurssit ja täten myös luvat ja kortit ovat kunnossa. Asennuksilla painotamme asentajillemme ennen kaikkea turvallisuutta.

Asennuksilla panostamme laatuun ja siisteyteen, joka tuo tarvittavaa toimitusvarmuutta. Yrityksellä on oma laatukäsikirja, soveltaen ISO 9001, IWS, jotka kaikki tuovat asennukseen laajuutta ja varmuutta.

Yhteydet asiakkaisiin ja suunnitteluun reaaliajassa mm sähköpostilla, jolloin muutoskuvat ja niistä seuraavat mahdolliset muutokset tavoittavat tekijät.

Aikaisemmat asennuksemme polttoaineen varastointi ja syöttö sekä arina- että leijukattilalaitoksilla ovat antaneet kokemusta toimia erilaisten purkaus ja kuljetustapojen kanssa. Polttoaineen seulontaan ja murskaukseen liittyviä laitteita on myös ollut asennuksissa mukana. Tuhkapuolen laitteet, kuten siilot, painelähettimet, seulat, kuiva-, ja märkäpurkulaitteet sekä putkistot ovat myös tulleet tutuiksi asennuksilla.

Työmaa­kontti

Työmaakontti (Eristetty toimisto/työkalukontti 6m)

Kysy tarjousta.

jukka.kivela@jk-provide.fi

+358 407228116